Būti komanda - šedevras

1 (1)Gruodžio 11 d. II d klasės mokiniai dalyvavo Rokiškio Jaunimo centro veiklose „Būti komanda – šedevras“.

Aktyviai atlikdami individualias bei komandines kūrybines, provokuojančias, taktines užduotis, mokiniai suprato, kad sėkmingai dirbti komandoje yra nemenkas iššūkis. Jį įveikti padeda kalbėjimasis, kylančių problemų sprendimas, susitarimai, bendros pastangos, savitarpio pagalba bei pasitikėjimas vieni kitais. Kiekvienas yra svarbus, turi būti išgirstas, o kartais netikėtai tenka imtis ir lyderio vaidmens...

Priėmę šį jų vertą iššūkį, II d kl. mokiniai išsiaiškino klasės galimybes bei galimas grėsmes atliekant komandinio darbo užduotis.

Tokios komandos formavimo veiklos neformalioje aplinkoje padeda mokiniams vieniems kitus geriau pažinti, stiprina jų komunikaciją, motyvaciją, bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą.

Sandra Liugienė