Įsakymai

  1. ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS (skaityti įsakymą)
  2. Vadovaujantis Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-71., nuo gegužės 3 d. iki gegužės 31 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje:
    • ugdymas grupinio mokymo(si) forma gimnazijos I-III klasių mokiniams pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
    • ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizuojamas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas
  3. ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS (skaityti įsakymą)

  4. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas būdų ir formų“

  5. Dėl Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio I klasių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu (skaityti įsakymą)
  6. Nuo 2022 m. vasario 1 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos tiek „Romuvos“ padalinyje, tiek Senųjų rūmų padalinyje  atskiriems klasių srautams ugdymas organizuojamas grupine mokymo(si) forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (skaityti įsakymą).