Metodinė išvyka

Turiningas gimnazijos mokytojų mokslo metų užbaigimas

1Birželio 25 d. grupė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojų leidosi į metodinę išvyką. Diena prasidėjo pažintimi su Vilniaus rajono Balsių progimnazija. Mokykla susideda iš trijų korpusų, kurie talpina virš 1400 mokinių. Tai gana nauja, moderni ir funkcionali skandinaviško tipo mokykla su daug erdvių. Šios mokyklos anglų kalbos mokytoja A. Antulienė ir lietuvių kalbos mokytoja G. Vaišnoraitė pravedė seminarą „Universalaus dizaino mokymuisi taikymas siekiant sėkmingo įtraukiojo ugdymo". Mokytojams labai aktualu sukaupti daugiau žinių ir praktinių patarimų sėkmingam, nuo rugsėjo startuojančiam įtraukiajam ugdymui. Lektorės dalinosi patirtimi iš jų mokykloje įgyvendinto projekto. Jos akcentavo, kad įtraukiajame ugdyme labai svarbu mokomąją medžiagą pateikti skirtingomis formomis, kad mokiniai galėtų pasirinkti jiems priimtiniausią. Formų įvairovė yra svarbi ir išmokimo pademonstravime pagal numatytus ir aptartus vertinimo kriterijus turiniui. 

Skaityti daugiau ...

Padėkos diena

Padekos d

Nuo idėjos iki rezultato

KonferencijaRokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos I-II klasių mokinių projektinių veiklų pristatymo konferencija „Nuo idėjos iki rezultato“
Mokinių kompetencijos gimnazijoje ugdomos dalykų turiniu, ugdymą organizuojant  ne vien pamokine, bet ir kitomis formomis, planuojant bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo mokyklomis, universitetais ir kitomis institucijomis, mokymąsi ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.). Jau eilę metų gimnazijoje organizuojama I- II gimnazijos klasės mokiniui privaloma į dalykus integruota ilgalaikė projektinė veikla. Kiekvienas mokinys mokslo metų pradžioje renkasi ugdymo dalyką ir lapkričio – balandžio mėnesiais atlieka projektinį darbą. Gegužės mėnesį vyksta projektinių veiklų pristatymai.

Skaityti daugiau ...

Gimnazistai renka ir sistemina kraštotyros informaciją

1 (1)1 (2)Rokiškio kraštas, jo žmonės, įvykiai, reiškiniai... Kiek mums visa tai brangu? Analizuoju, iš ko sėmiausi kraštotyros informacijos? Darbe valdau didelius lobius informacijos, bet mano gyvenime svarbią vietą užima žmonės. Tai kultūrininkai, istorikai, kraštotyrininkai. Iš jų sėmiausi kraštotyros žinių. Galiu išvardinti daug žmonių, kuriems kraštotyros informacija yra ir buvo svarbi. Tai Petras Blaževičius, šviesios atminties Gediminas Matiekus, Zita Jodeikienė, Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė, Venantas Mačiekus ir daugelis kitų.

Skaityti daugiau ...

Mama šoku tau

Daugiau straipsnių...