Iš gimnazijos istorijos

J.MakutėnasJ.Makutėnas1Šuoliuoja laikas. Istoriniai dokumentai liudija, kad 1972 m. buvo įsteigta Rokiškio III vidurinė mokykla. Rugsėjo 23 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymo renginys.
Dalis tuometinės E.Tičkaus vidurinės mokyklos moksleivių pradėjo mokytis naujoje mokykloje. Iš tolo švietė baltas pastatas. Čia moksleiviai, mokytojai, darbuotojai atvertė naują mokyklos istorijos puslapį, pradėjo kurti savas tradicijas, šventes, kūrė savitą mokyklos veidą.
3 ia vidurineGimnazijos bibliotekoje yra kraštotyros medžiagos aplankas „Juozas Makutėnas“. Jame išsaugotos kelios nuotraukos, biografijos faktai apie pirmąjį šios mokyklos direktorių J.Makutėną. Jis buvo puikus matematikas, aktyvus visuomenininkas. Gerbiamas J.Makutėnas į Amžinybę iškeliavo 1998 m. balandžio 25 d. 
Šuoliuoja laikas. Prisiminimai gyvi ne tik rašytiniuose šaltiniuose, bet kolegų, buvusių jo mokinių atmintyje.
R.Kiselytė