• Pradžia
  • STEAM veiklos
  • Startavome Lietuvos Junior Achievement mokinių bendrovių programos AcceleratorX inovacijų ir verslumo stovyklos veikloje

Startavome Lietuvos Junior Achievement mokinių bendrovių programos AcceleratorX inovacijų ir verslumo stovyklos veikloje

1 (1)Gimnazija dalyvauja projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas

Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)”, kurį inicijuoja verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ kartu sujaunimo verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos JuniorAchievement“.

Projekto metu „Lietuvos JuniorAchievement“ gilinsis į gimnazijos ugdymo planus ir ieškos praktinio verslumo ugdymo integravimogalimybių. Projekte dalyvaujančius mokytojus ir gimnazijos administracijos atstovus ruoš bei konsultuos ilgametę patirtį praktinioverslumo ugdyme turintys ekspertai. Mokiniai dalyvaus mentorystės principu paremtose verslumo irinovacijų stovyklose, savo verslo idėjas įgyvendins kurdami mokomąsias mokinių bendroves, dalyvaus eXporenginiuose bei kitose veiklose, kurios padės lavinti komandinio darbo,komunikacijos ir verslumoįgūdžius, taip pat stiprins praktinį supratimą apie ekonomiką ir verslą.

Rugsėjo 24 d. daugiau nei keturiasdešimt mūsų gimnazijos II-IV kl. mokinių startavo edukacinėje Accelerator_x programoje.

Pirmoji jų - inovacijų ir verslumo stovykla, kurioje komandos išgrynino problemas (rinkos poreikius), kūrė sprendimus (verslo idėjas), prototipus ir gavo verslo mentorių patarimus.Verslo idėjas toliauplėtos įkūrę bendroves (mokomąsias mokinių bendroves  - MMB).

Ekonomikos ir verslumo mokytoja Rima Petkevičienė