Pilietiškumo pamoka

pilietiskumopamoka (1)Spalio 16 dieną gimnazijoje vyko pilietiškumo pamoka, skirta lietuvių kalbos paskelbimo valstybine 35 – mečiui paminėti.

Džiaugiamės Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojo, mūsų kraštiečio Donato Smalinsko, iniciatyva pradėti renginių ciklą, skirtą paminėti šiai sukakčiai, Rokiškyje ir būtent Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Ką tik sukurto dokumentinio filmo „Išsaugojome kalbą“ premjerą pirmiausia  pamatė gimnazistai, turėjo progą gyvai pabendrauti su filmo scenarijaus autore Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) ryšių su visuomene atstove Aurelija Baniulaitiene.

1988 metų lapkričio 18 dieną Lietuvos komunistų partijos vadovybė Aukščiausiosios Tarybos sesijoje pripažino lietuvių kalbą valstybine – tuometė Konstitucija buvo papildyta straipsniu, įteisinančiu lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse. Simboliška, kad tą pačią dieną buvo sugrąžinti ir kiti valstybingumo simboliai – trispalvė ir „Tautiška giesmė“, Vytis.

Pamokos metu buvo prisiminta visų valstybės simbolių istorija, kiekvienam simboliui gimnazistai skyrė pagarbos akcentus. Sveikinimo ir padėkos žodžius gimnazistams ir svečiams tarė Rokiškio rajono savivaldybės vicemerė Audronė Kaupienė, gimnazijos bibliotekininkė, literatė Reda Kiselytė. Pamoką vedė istorijos mokytoja Dijana Meškauskienė. Dėkojame svečiams už suteiktą dėmesį mūsų gimnazijai, už šviečiamąją veiklą, už rūpestį ir pastangas saugant mūsų kalbą. Dėkojame visiems už bendrystę, pagalbą organizuojant netradicinę pamoką.

D.Meškauskienė