Padėkos diena

1 (5)           Birželio 16 d. gimnazijoje vyko Padėkos diena. Skambėjo mokinių ansamblio „Rakštiz“ atliekama muzika, dainos ir šilti padėkos žodžiai mokytojams, tėveliams, mokiniams.

       Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Elmonienė įteikė padėkas fizinio ugdymo  mokytojai Danguolei Ščiuplienei už aukštus sportinius pasiekimus 2022-2023 m. Lietuvos mokyklų žaidynėse, fizikos mokytojai metodininkei Rasai Pranckūnienei už puikų mokinio parengimą 70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapui, technologijų mokytojui metodininkui Linui Auguliui už puikų mokinės parengimą Lietuvos mokinių technologijos olimpiados „Kūrybos virusas 2023“ šalies etapui bei  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Jolantai Augulienei už puikų mokinės parengimą 52-ajam tarptautiniam jaunimo epistolinio rašinio konkursui. Už aukštus sportinius pasiekimus apdovanoti ir gimnazijos I-IV klasių mokiniai, įteikti Lietuvos kūno kultūros programos ženkliuko pažymėjimai bei diplomai. Gimnazijos direktorė Rasa Pranckūnienė įteikė padėkas net 28 mokytojams už sėkmingą gabių mokinių ugdymą, rengimą konkursams bei olimpiadoms  bei Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus Pagyrimo raštus ir dovanas dideliam būriui gimnazijos mokinių už laimėjimus rajono olimpiadose. Gausus būrys gimnazistų buvo apdovanoti už labai gerą mokymąsi bei puikų pamokų lankomumą, padėkas gavo ir tie mokiniai, kurie padarė pažangą, aktyviai dalyvavo visuomeninėje, muzikinėje veikloje, savanoriavo, dalyvavo Lietuvos Raudonojo kryžiaus veiklose bei mokinių savivaldoje. Net 400 eurų prizą už geriausią pamokų lankomumą pelnė Id klasė - ji galės už šias lėšas  vykti į edukacinę kelionę. Dėkojame  Gimnazijos tarybai, įsteigusiai šią dovaną. Be to, šiltais  žodžiais dėkota tėveliams, išauginusiems puikius vaikus, bei dvyliktokų tėveliams Vaidui Vaicikauskui bei Raimondai Kastėnienei, aktyviai dalyvavusiems Gimnazijos tarybos veikloje.

         Gimnazijos administracija dėkoja mokytojams Laimai Karkaitei bei Arūnui Navickui, padalinių mokinių  prezidentams Afroditei Tuskaitei bei Pijui Raugalei už smagiai pravestą renginį, mokytojui Egidijui Kundrotui - už muzikinius kūrinius, mokytojai Jolantai Augulienei - už poetinį žodį. Tikimasi, kad šis renginys, skatinantis bendruomeniškumą, taps gimnazijos tradicija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Stočkuvienė