Juozui Tumui - Vaižgantui – 150

Vaizgantui150 (1) Vaizgantui150 (2)2019 m. rugsėjo 20 d. Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos ,, Romuvos“ padalinyje įvyko renginys ,, Skelbiame Vaižganto metų gimnazijoje pradžią“, sutampantis su rašytojo gimtadieniu. Jo metu dainą atliko vienuoliktokė Neda Antonovaitė ir muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas, II f klasės mokinys Martynas Dmitrovskis perskaitė Senųjų rūmų lietuvių klabos mokytojos Jolantos Augulienės sukurtą eilėraštį haiku stiliumi ,,Ruduo su Vaižgantu“.

Vaizgantui150 (3)Lietuvių kalbos mokytoja Ramutė Prascienienė pristatė renginių, kurie vyks per visus mokslo metus lietuvių prozos klasikui, tautinio atgimimo reiškėjui paminėti, programą. Kadangi Vaižgantas tikėjo prasminga žmogaus veikla, mokytoja atkreipė dėmesį į paties rašytojo pasakytą mintį, kad ,,žmogus turi gerbti kitą žmogų ne dėl turtų ar naudos, o dėl to, kad gali atlikti Vaizgantui150 (4)didesnius darbus savo kraštui, tautai ir pasauliui“. Bibliotekos vedėja Reda Kiselytė skaitė miniatiūrą, pabrėždama, kad J. Tumas- Vaižgantas ,, iš dangaus mėto dėkingumo, artimo meilės, teisingumo, ištikimybės, tobulumo siekimo deimančiukus. Tik spėk juos pagauti ir jie bus Tavo“. Taip pat buvo demonstruojamas mokslo metų pabaigoje vykusio projekto metu parengtas filmukas ,, Lenkiuosi Vaižganto žemei“. Jubiliejaus proga skaitykloje surengta Vaižgantui skirta paroda ,, Ieškojau laimės kitiems, o laimingas tapau pats“. Laukime kitų renginių.

                                            Organizatoriai - lietuvių kalbos mokytojai