Poezijos diena gimnazijoje

1 (4)Kovo 21-oji - Pasaulinė poezijos diena. Poezijos posmai šia proga skambėjo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekoje. Savo kūrybą skaitė gimnazijos bibliotekininkė Reda Kiselytė, direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Juodinytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Augulienė.

Turėjome ir viešnių. Eilėraščiais ir mintimis apie kūrybą dalijosi Rokiškio krašto literatės Danutė Mažeikienė, Irena Varnienė. Savo kūrybos dainą atliko I b klasės mokinė Evita Baltrūnaitė. Renginį organizavo mokytoja J. Augulienė su savo auklėtinėmis, I b klasės mokinėmis.

Ši poezijos popietė - tai viena iš projekto, supažindinančio su krašto kūrėjais, veiklų. Labai dėkojame visiems dalyvavusiems už buvimą kartu, gražius žodžius, malonias staigmenas. Norisi palinkėti, kad mūsų gyvenime būtų kuo mažiau pykčio, kuo daugiau poezijos.

Jolanta Augulienė