POETO, VERTĖJO  MYKOLO KARČIAUSKO PĖDSAKAI MŪSŲ GIMNAZIJOJE

1 (1)Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykla turi išskirtinį bruožą. Čia sukaupta ir populiarinama poetų, rašytojų, menininkų, kalbininkų, dvasininkų, istorikų, politikų, literatų leidinių su autografais unikalioji kolekcija. Šiuo kultūriniu reiškiniu džiaugėsi, jį palaikė šviesios atminties direktorius Gediminas Matiekus. Jau susiklostė gili tradicija, kad gimnazijos pedagogai irgi prisideda prie leidinių su autografais kaupimo ir kolekcijos populiarinimo.

Smagu, kad šį kultūros reiškinį plėtoti padėjo šviesios atminties poetas, vertėjas, tuometinis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Mykolas Karčiauskas. Buvome gerais bičiuliais, ne kartą fonde lankiausi su gimnazijos direktoriumi G. Matiekumi ir technologijų mokytoju Virginijumi Mauricu. Fondo vadovas M. Karčiauskas, ne tik pats dovanodavo leidinius, bet ir skatindavo poetus, rašytojus, mūsų gimnazijos bibliotekai dovanoti įvairias laikmenas su autografais. Gilus ir prasmingas gerbiamo M. Karčiausko indėlis, kad šiandien gimnazija turi tokią kolekciją.

Prasidėjus naujiems mokslo metams, atėjusiems moksleiviams iš Juozo Tūbelio progimnazijos į I gimnazijos klasę, pristatau leidinių su autografais kolekciją. I e klasės gimnazistė Kamilė Martinonytė rinko informaciją apie poetą, rašytoją, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorių M. Karčiauską, pasitinkant jo jubiliejų. Visada džiaugiuosi jaunų žmonių iniciatyvomis.

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje visada gyvas poeto, rašytojo M. Karčiausko atminimas. Su kolekcija supažindinami ne tik gimnazistai, bet gimnazijoje viešintys svečiai.

Kovo 15 d. poetui, vertėjui M. Karčiauskui būtų sukakę 85-eri metai. Gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje parengta spaudinių parodėlė ,,Gerbė ir mylėjo lietuvišką žodį“, skirta darbščiajam kultūrininkui.

2023 m. pabaigoje panaikintas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Vietoje jo įkurtas Medijų rėmimo fondas, kurio veiklą siūloma tobulinti. Apie tai šiandien buvo kalbama per Lietuvos televizijos laidą ,,Labas rytas“.

Sukasi eiklioji laiko karuselė, o palikti gerų darbų pėdsakai išlieka...

Reda Kiselytė