Nuo idėjos iki rezultato

KonferencijaRokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos I-II klasių mokinių projektinių veiklų pristatymo konferencija „Nuo idėjos iki rezultato“
Mokinių kompetencijos gimnazijoje ugdomos dalykų turiniu, ugdymą organizuojant  ne vien pamokine, bet ir kitomis formomis, planuojant bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo mokyklomis, universitetais ir kitomis institucijomis, mokymąsi ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.). Jau eilę metų gimnazijoje organizuojama I- II gimnazijos klasės mokiniui privaloma į dalykus integruota ilgalaikė projektinė veikla. Kiekvienas mokinys mokslo metų pradžioje renkasi ugdymo dalyką ir lapkričio – balandžio mėnesiais atlieka projektinį darbą. Gegužės mėnesį vyksta projektinių veiklų pristatymai.

Skaityti daugiau ...