Motyvacija = aktyvi veikla

ESFIVP I 3

 

Kviečiame jaunuolius dalyvauti projekte „Motyvacija=aktyvi veikla“ projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0358 finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto tikslas -gerinti Rokiškio miesto neaktyvių gyventojų padėtį darbo rinkoje, motyvuoti imtis aktyvios veiklos, įtraukiant į turizmo įgūdžius ir žinias suteikiančias veiklas.

Projekto uždavinys – gerinti neaktyvių Rokiškio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, vykdant turizmo įgūdžius ir žinias suteikiančias veiklas, ir tokiu būdu didinti užimtumo galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojamos vykdyti šios veiklos:

  • Mokymai ir seminarai: Savanorystės nauda ir iššūkiai, turizmo specialistų rengimo seminarai, socialinių tinklų valdymo mokymai.
  • Išvažiuiojamieji renginiai: Menčių klinčių ir Šaltiškių molio karjerus, Anykščiųū menų inkubatorių, tarptautinę turizmo parodą „Adventure“, „Aktyvaus turizmo galimybės“- dviejų dienų mokomasis žygis.
  • Pėsčiųjų žygis „Šv. Jokūbo keliu po Rokiškio miestą“.
  • Susitikimai su Rokiškio profesionaliais gidais.

M.Zadorožnienė