Jaunimo verslumo skatinimo iniciatyvos Rokiškio mieste

ESFIVP I 3

 

Kviečiame jaunuolius dalyvauti projekte „Jaunimo verslumo skatinimo iniciatyvos Rokiškio mieste“ projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0356 finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto tikslas – skatinti verslumą Rokiškio mieste, siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Projekto uždavinys – įgyvendinti bendruomenės verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama vykdyti neformalių mokymų ciklą susidedantį iš 3 neformalaus mokymo dalių:

 • I DALIS: Verslumo skatinimo veiklos:
  • Mokymai „Savęs pažinimo ir vertinimo svarba karjerai“
  • Mokymai „Verslui reikalingi ir reikšmingi asmenybės komponentai“
  • Mokymai „Asmeninių finansų valdymas“
  • Mokymai „Konstruktyvus bendravimas“
 • II. DALIS: Konsultacijų ir susitikimų ciklas su įvairių verslo sričių atstovais ir verslo konsultantais.
 • III. DALIS: Verslumo ir inovacijų stovykla 20 asm. projekto dalyviams