Nauja fizikos laboratorija

 Kovo 13 d. Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos ,,Romuvos“ padalinyje naujoje fizikos laboratorijoje ,,BELA“ atlikti pirmieji eksperimentiniai darbai. Tokia garbė atiteko mūsų abiturientams. Antrieji su nauja įranga susipažino ir ją išbandė I d klasės mokiniai.

Mokiniai džiaugėsi naujai įrengtu fizikos kabinetu, nauja šiuolaikine laboratorijos įranga. Turime, kuo džiaugtis, nes mūsų laboratorija ,,BELA“ yra antra Lietuvoje. Kabineto remontas atliktas panaudojant Rokiškio savivaldybės skirtas lėšas, o laboratorinė įranga ,,BELA“ pirkta už ,,Kokybės krepšelio“ projekto lėšas. 

Mokytoja V.Stalionienė