Iš jos vidaus ir išorės dvelkė elegancija ...

J.Vaitoniene1Mintimis piešiu muzikos mokytojos Julijos Vaitonienės paveikslą. Perkratau prisiminimų kertelę. Įdomios būdavo muzikos pamokos ir choro būrelio repeticijos. Gerbiama mokytoja yra pasakojusi, kad jai teko dirbti ir tolimame Suvainiškyje, Rokiškio r. Tuo laiku dirbusią dar Juliją Diponaitę prisimena ir mano mama.

Rokiškio III vidurinėje mokykloje mokytoja Julija per muzikos pamokas mus mokydavo liaudies dainų, skambėdavo mokykla nuo liaudiškos muzikos akordų. Per pertraukas būdavome muzikos kabinete. Moksleiviai Gintaras Puluikis ir Sigitas Rimša labai mėgo muziką. Jie pianinu dažnai skambindavo gedulingą muziką, o moksleivė Lina Verbiejūtė juos drausmindavo, prašydama nurimti. Tuo laiku būdavo tokie linksmi pokštavimai.

Kai 2001 metais atėjau dirbti į tuometinę „Romuvos“ gimnaziją, mokytoja J.Vaitonienė dar tebedirbo. Ji daug pasakodavo apie dainų šventes, kurioms pasiruošti reikėdavo daug jėgų, laiko ir juodo darbo.

Visada įdomus jausmas dirbti su tais žmonėmis, kurie mus mokė. Šiandien mokytoją J.Vaitonienę prisimena muzikos mokytojas E.Kundrotas. Jo ištarti keli žodžiai mums visiems labai daug reiškia. Gerbiamas Egidijus sakė: ,,Neteko stebėti gerbiamos Mokytojos pamokų, bet ji man buvo MOKYTOJA. Aš iš jos mokiausi. Iš jos vidaus ir iš išorės dvelkė elegancija...“

Apie buvusią kolegę J.Vaitonienę daug gali pasakyti ir dabar dirbantys kolegos. Smagu, kad buvę mokiniai ją prisimena geru žodžiu.

R.Kiselytė