Ji buvo mano mokytoja

Vanda VasiliauskienėRokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje vykdomas projektas „Penkių dešimtmečių akcentai“. Jis skirtas šio padalinio artėjančiam 50- čiui. Projekto tikslas – prisiminti pedagogus, mokinius, jų darbus, nuopelnus, prasmingas, o kartu ir šmaikščias istorijas, jas apipavidalinti literatūriniais tekstais ir faktais.
Nueita penkių dešimtmečių kelio atkarpa. Tai pedagogų ir moksleivių kelias, o švietimo sistema keitėsi, kunkuliavo ir dabar tebeverda pertvarkų audrose ir vėjuose.
Aš labai laiminga, kad savo gyvenime sutikau šviesios atminties lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, literatę, straipsnių ir knygų autorę, lietuvybės puoselėtoją, Karaliaučiaus krašto lietuvių gimtosios kalbos mokytoją, misionierę Vandą Vasiliauskienę.
Mokytoja labai mylėjo savo darbą, vaikus, gyvenimą ir Lietuvą. Prisimenu ją stovinčią klasėje prieš mus, moksleivius, rankomis prispaudusią lietuvių literatūros vadovėlį prie krūtinės ir deklamuojančią Maironio eilėraštį:
Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu;
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors ji pasveikint tau ir baisu.
Tik paskutinę eilutę, gerbiama Mokytoja deklamuodavo labai tyliai... Tik po kelių metų viską supratau...
Šiandien apie Mokytojos kilnų darbą liudija išlikę dokumentai, knygos, straipsniai, moksleivių ir kolegų atsiliepimai. Gimnazijos skaitykloje daug organizuota priemonių, kuriose dalyvaudavo mokytoja V. Vasiliauskienė, o energingasis jos auklėtinis Vytautas Saulis, visuomet dalindavosi vis naujais ir naujais prisiminimais, kuriuose netrūkdavo šmaikštumo.
Atvykęs į gimnazijos skaityklą geru ir nuoširdžiu žodžiu savo buvusią mokytoją prisimena menininkas, buvęs jos mokinys Arvydas Bagdonas.
Ačiū buvusiai „Gimtojo Rokiškio“ stilistei, buvusiai mokinei Rasai Čižauskienei už išsaugotus mokytojos rankraščius. Juos eksponuojame gimnazistams ir pedagogams, rengiant spaudinių ir dokumentų parodas.
Pedagogė V. Vasiliauskienė buvo Garbės aukso ženklo „Už nuopelnus“ (2006 m.) ir Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus (2007 m.) kavalierė.
Už ilgametę lietuvybės, patriotizmo ir pilietiškumo sklaidą rokiškėnams ir svarų indelį į Rokiškio krašto kultūrinį gyvenimą V. Vasiliauskienei 2020 m. buvo suteiktas Rokiškio krašto Garbės piliečio vardas. Pedagogė, aktyvi visuomenininkė, lietuvybės puoselėtoja V. Vasiliauskienė mirė 2020 m. birželio 20 d.
Aš labai džiaugiuosi, kad ji buvo mano MOKYTOJA ...
Reda .Kiselytė