Žodis Dalytei

Dalyte2022- ieji metai... Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio jubiliejiniai metai. Vėl sklaidau istorijos puslapius.
Būna žemėje žmonių, kurie niekada neužima aukštų postų, nedaro didelės įtakos visuomenėje, bet jie palieka didžiulį pėdsaką. Dažniausiai tas pėdsakas ne bet koks... Tai meilės, gerumo žmonėms, išminties, pasiaukojimo pėdsakas.
Asmenybė. Šiame žodyje telpa labai daug... Taip ją apibudindavo mokytojai, darbuotojai, ją mylėjo ir moksleiviai. Moterį apie, kurią rašau, galima pavadinti „gyva mokyklos istorija“. Tai tolerancijos, diplomatijos ir supratimo įsikūnijimas.
Šioje mokykloje buvau mokine, dabar dirbu bibliotekininke. Ritasi per žemę dešimtmečiai, bet taip jos kitaip niekas ir nevadino tik Dalyte. Sąžiningu darbu, atsakomybe paženklintas jos visas veiklos kelias. Nuo 1972 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio III vidurinės mokyklos įkūrimo iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Dalyte dirbaper langaKeturi dešimtmečiai. Nemenka laiko atkarpa. Tai raštinės vedėjos Dalios Žemaitienės gyvenimo atkarpa, kurią ji atidavė mokyklai. Tai pėdsakas... Ryškus ir turintis išliekamąją vertę. Tai pavyzdys mums visiems. Ji gyva, ji mums brangi.
Dėkoju bibliotekininkei- archyvarei Rūtai Vilutienei už nuotraukas. Atsiprašome už jų kokybę.
R.Kiselytė