Gamtos mokslų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

1 (1)      Vienas iš gimnazijos metodinės tarybos veiklos uždavinių - stiprinti individualias mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kaupti ir skleisti gerąją patirtį, pasitelkiant kolegialų mokymąsi. Todėl rugpjūčio mėn. 28 d. Romuvos padalinyje suorganizavome rajono gamtos mokslų mokytojams  dalykinę- metodinę dieną. Džiugu, kad renginyje dalyvavo 16 rajono mokyklose dirbančių mokytojų.

Skaityti daugiau ...