RVG Office 365 svetainė

Microsoft Office 365 taikymas mišriajame ugdyme
https://rvg365.sharepoint.com/sites/o365

Mokymas nuotoliniu būdu

Nuo 2022 m. vasario 1 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos tiek „Romuvos“ padalinyje, tiek Senųjų rūmų padalinyje  atskiriems klasių srautams ugdymas organizuojamas grupine mokymo(si) forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (skaityti įsakymą).