ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS (skaityti įsakymą)

Informacija eksternams

Dėl pasirinktų BE perlaikymo 2022 m. pagrindinėje sesijoje prašome kreiptis į pavaduotoją Jolantą Juodinytę (Gimnazijos Senieji rūmai). Eksternas už kiekvieną pasirinktą BE moka po 14,48 €. Mokėti pavedimu į Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sąskaitą LT 947182800000142692 (įstaigos kodas 302843970; AB Šiaulių banko kodas 71828). Kontaktai: tel. 8 458 51593; e-paštas rastine@rvg.lt

Vadovaujantis Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-71., nuo gegužės 3 d. iki gegužės 31 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje:

  • ugdymas grupinio mokymo(si) forma gimnazijos I-III klasių mokiniams pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  • ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizuojamas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ....
  • Pradžia
  • Europos kalbų dienų paminėjimas suaugusiųjų ir jaunimo skyriuje

Europos kalbų dienų paminėjimas suaugusiųjų ir jaunimo skyriuje

1 (6)Europos Tarybos ir Europos komisijos iniciatyva Europos kalbų diena nuo 2021 metų švenčiama kasmet rugsėjo 26 dieną. Europos Sąjunga skatina kalbų mokymąsi visą gyvenimą, pripažįsta kalbų įvairovės kultūrinę vertę. Kalbų mokėjimas atveria naujas mokymosi ir verslo galimybes, padeda lengviau pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiais metais minint Europos kalbų dienos dvidešimtmetį, Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos Suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus mokiniai, besimokantieji vokiečių kalbą, besišnekučiuodami apie kalbas, akimirką praleido prie arbatos puodelio ir šviežutėlio obuolių pyrago.

Rusų kalbos pamokų metu  kalbėjo apie kalbų mokėjimo reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje,  ieškojo ir rinko įdomius faktus apie kalbas. Iš surinktos informacijos darė plakatus apie Europos  kalbas. Anglų kalbos pamokų metu mokiniai sužinojo, kokios yra Europos šalys, išmoko jų pavadinimus anglų kalba, susipažino su kiekvienos šalies vėliava, rinko informaciją apie kiekvienos Europos šalies  nacionalines gėles. Taip pat atliko kūrybinį darbą surasdami ir pavaizduodami trafaretu nacionalinę pasirinktos šalies gėlę ir nuspalvindami ją tos pačios šalies vėliavos spalva. Paskui savo darbais papuošė Europos kalbų dienai paruoštą stendą.

O sekmadienį, rugsėjo 26 dieną visi norintys patys kepė obuolių pyragus, vaišino savo artimuosius ir šnekučiavosi apie savo kalbines patirtis. Arbata + pyragas + kalbos = gyvenimo džiaugsmas.