ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS (skaityti įsakymą)

Informacija eksternams

Dėl pasirinktų BE perlaikymo 2022 m. pagrindinėje sesijoje prašome kreiptis į pavaduotoją Jolantą Juodinytę (Gimnazijos Senieji rūmai). Eksternas už kiekvieną pasirinktą BE moka po 14,48 €. Mokėti pavedimu į Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sąskaitą LT 947182800000142692 (įstaigos kodas 302843970; AB Šiaulių banko kodas 71828). Kontaktai: tel. 8 458 51593; e-paštas rastine@rvg.lt

Vadovaujantis Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-71., nuo gegužės 3 d. iki gegužės 31 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje:

  • ugdymas grupinio mokymo(si) forma gimnazijos I-III klasių mokiniams pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  • ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizuojamas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ....
  • Pradžia
  • Verslumo ugdymo programa „AcceleratorX“

Verslumo ugdymo programa „AcceleratorX“

Artėja įspūdingi mokslo metai – pirmuosius verslus ims kurti daugiau nei 3000 moksleivių.

„Lietuvos Junior Achievement“ kasmet skatina moksleivius kurti savo pirmąsias bendroves, išbandyti verslą ir pamėginti savo produktą ar paslaugą parduoti realioje rinkoje. Šiemet  verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ iniciatyva verslumo ugdymo programa „AcceleratorX“ įjungė dar aukštesnę pavarą – jau apmokyta daugiau nei 70 naujų mokytojų, prisijungė daugiau nei 40 naujų mokyklų ir tikimasi, jog po kelių mėnesių net 3000 moksleivių bus įsitraukę į savo  verslo rūpesčius ir pirmąsias antreprenerystės patirtis.

Mokyklos galėtų virsti mažaisiais verslumo inkubatoriais

„Lietuvos Junior Achievement“ projekto vadovė Loreta Eimontaitė sako, jog organizacija siekia sisteminio pokyčio, kad verslumo būtų mokoma kiekvienoje mokykloje ir klasėje, kad kiekvienas moksleivis galėtų įkurti savo bendrovę: identifikuoti problemą, kurti produktą, įgyvendinti marketingo planą ir galiausiai tą produktą parduoti. „AcceleratorX“ programos metu moksleiviai praeina visą verslo kūrimo ciklą, įgaudami praktinių verslumo įgūdžių bei drąsos įgyvendinti savo verslo idėjas.

„Retoriškai klausiu, kaip užauginti laimingą žmogų? Leisti jam veikti pačiam. Kuo daugiau mokyklų įsitrauks į šią programą, tuo daugiau jų matys poveikį: kaip moksleiviai tobulėja, vis labiau pasitiki savo galia veikti, kaip kinta jų mokymosi rezultatai ir svarbiausia- atrandama prasmė, kodėl svarbu mokytis matematikos, lietuvių, chemijos ar kitų dalykų, nes jie pritaikomi praktikoje, realiame gyvenime kuriant savo pirmuosius startuolius. Kartu auginame Lietuvoje jaunimą ateičiai, suteikdami taip svarbių 21 a. kompetencijų – kritinio mąstymo, kūrybingumo, finansinio raštingumo, savarankiškumo. Siekiame, kad mokyklos virstų tikrais verslumo inkubatoriais!“ – sako „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

Šiuo metu prie „AcceleratorX“ programos prisijungė 45 naujos mokyklos ir lygiai tiek pat ekspertinių mokyklų, jau keletą metų sėkmingai įgyvendinančių praktinio verslumo ugdymo programą. Mokymų metu patyrę verslumo ugdymo pedagogai dalinosi patirtimi su naujai prisijungusiais ir pasakojo apie savo moksleivių įkurtas bendroves bei kokius iššūkius, kuriuos jiems tenka spręsti. O tam, kad mokytojai geriau suprastų mentorystės tikslą ir teikiamą naudą kuriant bei įgyvendinant verslo idėjas, konsultacijas teikė verslo mentoriai.

Ateityje taip pat numatoma rengti verslumo inovacijų stovyklas, susitikimus moksleiviams, konsultuoti dalyvaujančias mokyklas ir rekomenduoti moksleiviams patyrusius mentorius iš tos srities, kurioje jie apsispręs kurti savo  bendrovę.

Mokytojai verslą turėjo sugalvoti ir pristatyti per 3 dienas

Į „Lietuvos Junior Achievement“ kvietimą mokytis verslumo ir per mokslo metus padėti savo mokiniams sukurti jų pirmąjį verslą daugiausia atsiliepė ekonomikos ir verslumo, taip pat technologijų mokytojai. Pastebėta, kad ir kitų sričių mokytojai, pavyzdžiui, anglų kalbos,  geografijos ir kitų dalykų, taip pat sėkmingai įgyvendina praktinio verslumo ugdymo programą ir jų kuruojami moksleiviai sukuria sėkmingai veikiančias mokomąsias bendroves.

Šiais metais įgyvendinant „AcceleratorX“ verslumo ugdymo programą, buvo nuspręsta mokyti pedagogus, kurie iki šiol nėra turėję verslumo ugdymo patirties. Iškeltas tikslas ambicingas-  per šiuos metus net 3000 moksleivių dalyvaus programoje ir įgis būtinų verslumo įgūdžių.

„Mokykla – puiki terpė, kurioje ne tik moksleiviai, bet ir mokytojai gali įgyti naujų žinių ir  eksperimentuoti. Norėdami, jog mokiniai dar mokyklos suole turėtų visas sąlygas mokytis verslumo, turime atsigręžti į mokytojus ir pasirūpinti, kad pirmiausia jie pasimatuotų verslininko batus. Ši „AcceleratorX“ programa suteikia neįkainojamą verslo vystymo patirtį nuo nulio“, – teigia Daina Kleponė, „Versli Lietuva“ generalinė direktorė.

Pedagogų mokymuose, kuriuos vedė verslo mentoriai, praktikai, mokytojai turėjo savarankiškai įsivertinti, kur į šiuo metu vykdomas veiklas būtų galima integruoti verslumo ugdymą. Patys mokytojai mokymų metu vardijo egzistuojančias problemas ir ieškojo sprendimų – kokių turės kaštų, iš ko juos padengs, kokias pritrauks investicijas, kaip jų verslo idėja pasieks klientą. Visas tris mokymų dienas vainikavo mugė, kurioje mokytojai pristatė savo produktus ir idėjas.

Šiuose praktinio verslumo mokymuose dalyvavo gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja R. Petkevičienė ir technologijų mokytoja L. Rimšienė