RVG Office 365 svetainė

Microsoft Office 365 taikymas mišriajame ugdyme
https://rvg365.sharepoint.com/sites/o365