SVARBI INFORMACIJA

2020 m. lapkričio 9 d. - 2020 m. lapkričio 29 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje ugdymas organizuojamas mišriu ugdymo proceso organizavimo būdu, derinant kas savaitę nuotolinį mokymą su kasdieniu:
● 2020 m. lapkričio 9-13 d. - III-IV klasėms (kontaktinis mokymas);
● 2020 m. lapkričio 16-20 d. – I klasėms (kontaktinis mokymas);
● 2020 m. lapkričio 23-27 d. - II klasėms (kontaktinis mokymas).
(įsakymo nuoroda)

ĮSAKYMAS
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos
Senųjų Rūmų padalinyje taikymo

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. AV-1230
Rokiškis (skaityti įsakymą)

Informacija eksternams

Dėl pasirinktų brandos egzaminų perlaikymo 2021 m. pagrindinėje sesijoje prašome kreiptis į pavaduotoją Jolantą Juodinytę (Gimnazijos Senieji rūmai). Su savimi turėti asmens dokumentą, brandos atestatą ir dokumentą, liudijantį apie sumokėtą įmoką (kvitą, pervedimo patvirtinimą ar pan.).
Eksternas už kiekvieną pasirinktą brandos egzaminą moka po 14,48€. Mokėti pavedimu į Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sąskaitą LT 947182800000142692 (įstaigos kodas 302843970; AB Šiaulių banko kodas 71828). Kontaktai informacijai gauti ir perduoti: Tel. 8 458 51593; E-paštas rastine@rvg.lt

Savanorių kapų lankymas

savanoriu kapu lankymas (1)„Tu ilsėkis, brolau, šalia kelio,
Guldęs galvą už laisvę laukų...‘‘

2020 m. spalio 28 d.  Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio I-II klasių mokiniai su  lietuvių kalbos mokytoja Indra Kazulėniene  dalyvavo tradicine tapusioje istorinėje akcijoje „Uždek žvakutę Rokiškio krašto partizanams“, siekdami aplankyti laisvės kovotojų žūties  bei atminimo ženklais pažymėtas istorines vietas. Už laisvę žuvusiųjų kovotojų atminimą mokiniai pagerbė padėję puokšteles ir uždegę žvakutes Gediškių ir Tumasonių kaimo kapinaitėse prie nežinomo kario savanorio kapo.  Maloniai nustebino Gediškių kaimo kapinaitėse  sutikti  Lietuvos gynėjai kariai - Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5 - osios rinktinės  506-osios kuopos kariai, su kuriais jie ir įsiamžino. Toliau maršrutas tęsėsi  prie  paminklinio akmens Rokiškio psichiatrijos ligoninės teritorijoje, kur buvo nužudyti ir palaidoti pokario laisvės kovų dalyviai. Uždegus žvakutes, tarsi šviečiantis žibintas Rokiškio mieste atrodė paminklas tremtiniams „Rūpintojėlis“. Istorikas A.Kazulėnas prie kiekvienos laisvės kovotojų įamžinimo vietos papasakojo mokiniams apie pasipriešinimo kovas, įvykusias pokario metais, ir to meto  jaunimo patriotinį nusiteikimą, kovojant už laisvę. Verta tikėti, jog ši prasminga veikla ir kovotojų už laisvę pavyzdys įkvėps naujiems ir kilniems darbams.

Mokytoja Indra Kazulėnienė