Grįžtanti atmintis

Vilniaus universitetas kelintus metus vykdo ilgalaikę iniciatyvą ,,Grįžtanti atmintis“. Siekiama prisiminti ir pagerbti Vilniaus universiteto bendruomenės narius, studentus ir darbuotojus, kurie dėl permainingos Lietuvos istorijos, totalitarinių režimų veiksmų ar vietos žmonių kolaboravimo buvo pašalinti iš universiteto ir neteko galimybės baigti studijas bei įgyti išsilavinimą, tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginę ar kitą su universitetu susijusią veiklą.

Taip nukentėjusių yra apie tūkstantis Vilniaus universiteto bendruomenės narių. Laikantis istorinio teisingumo principo jiems yra teikiami simboliniai Vilniaus universiteto Atminties diplomai. Šiais metais tarp Atminties diplomu nominuojamų asmenų nemaža grupė 1949 m. ištremtų universiteto studentų ir nacių okupacijos pradžioje pašalintų žydų kilmės  studentų. Tarp nominuotųjų – Panemunėlyje gyvenę Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos auklėtinė Matlė Olkinaitė (1922 – 1941), Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus prancūzų kalbos ir literatūros studentė, jauna poetė, ir jos brolis Elijas Leiba Olkinas, Medicinos fakulteto farmacijos studentas. Įprastai diplomai įteikiami patiems nominantams arba artimiesiems, tačiau šį kartą balandžio 2 dieną  jie buvo perduoti įstaigai - Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendruomenei, kuriai atstovavo gimnazijos direktorė Diana Guzienė. Su direktore iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo gimnazijos akademinės MeHuSo klasės mokiniai bei jų kuratorė mokytoja Irena Laužadienė, vaižgantiečiai ir mokinių savivaldos atstovai. Ceremonijoje kalbėjęs Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Streikus akcentavo, kad visi, kuriems yra įteikti simboliniai Atminties diplomai, yra įpareigoti saugoti nominuotųjų atmintį ir vykdyti istorijos sklaidą. Profesorius džiaugėsi, kad Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, kurią jis pats baigė prieš 28 metus, bendruomenės atstovai turi galimybę būti Vilniaus universiteto ,,Grįžtančios atminties“ ambasadoriais Rokiškyje. Atminties diplomai bus saugomi gimnazijos Senųjų rūmų padalinio muziejuje.

Diana Guzienė