Informacija eksternams

Dėl pasirinktų brandos egzaminų perlaikymo 2021 m. pagrindinėje sesijoje prašome kreiptis į pavaduotoją Jolantą Juodinytę (Gimnazijos Senieji rūmai). Su savimi turėti asmens dokumentą, brandos atestatą ir dokumentą, liudijantį apie sumokėtą įmoką (kvitą, pervedimo patvirtinimą ar pan.).
Eksternas už kiekvieną pasirinktą brandos egzaminą moka po 14,48€. Mokėti pavedimu į Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sąskaitą LT 947182800000142692 (įstaigos kodas 302843970; AB Šiaulių banko kodas 71828). Kontaktai informacijai gauti ir perduoti: Tel. 8 458 51593; E-paštas rastine@rvg.lt

Mokytojai

  MokytojaiRomuva     MokytojaiVaizgantas
„Romuvos“ padalinio mokytojai    Senųjų Rūmų padalinio mokytojai

 

Pavardė, Vardas     Dėstomas dalykas Kategorija

Antanavičienė Virginija

   

technologijos

mokytojas metodininkas

Augulienė Jolanta

   

lietuvių kalba ir literatūra

mokytojas metodininkas

Augulis Linas

   

technologijos

mokytojas metodininkas

   

dailė, braižyba

mokytojas

Bernienė Jolanta

   

matematika

mokytojas metodininkas

Černiuvienė Diana

   

dorinis ugdymas (tikyba)

vyresnysis mokytojas

Dagytė Vaida

   

informacinės technologijos

vyresnysis mokytojas

Dirsienė Jolanta

   

lietuvių kalba ir literatūra

mokytojas metodininkas

Gaigalas Erikas

   

istorija, pilietiškumo pagrindai

mokytojas metodininkas

Gelžinienė Zelma

   

dorinis ugdymas (etika)

vyresnysis mokytojas

Golubeckienė Dalytė

   

istorija, pilietiškumo pagrindai

mokytojas metodininkas

Gudonienė Virginija

   

biologija

mokytojas metodininkas

Juškevičienė Aldona

   

dorinis ugdymas (tikyba)

vyresnysis mokytojas

Kairelytė - Milaknienė Rita

   

anglų kalba

vyresnysis mokytojas

Karkaitė Laima

   

matematika

mokytojas metodininkas

Kazulėnienė Indra

   

lietuvių kalba ir literatūra

mokytojas metodininkas

Klimas Eugenijus-Stepas

   

chemija

mokytojas metodininkas

Klimienė Milda

   

matematika

mokytojas metodininkas

Konopienė Rima

   

lietuvių kalba ir literatūra

mokytojas metodininkas

Kubilienė Marina

   

dailė, braižyba

mokytojas metodininkas

Kublickienė Giedrė

   

anglų kalba

mokytojas metodininkas

Kundrotas Egidijus

   

muzika

mokytojas metodininkas

Laužadienė Irena

   

anglų kalba

mokytojas ekspertas

Letukienė Sigutė

   

matematika

vyresnysis mokytojas

Liugienė Natalja

   

rusų kalba

mokytojas metodininkas

Liugienė Sandra

   

anglų kalba

vyresnysis mokytojas

Macijauskienė Daiva

   

anglų kalba

mokytojas metodininkas

Makutėnienė Jolanta

   

matematika

mokytojas metodininkas

Matiukaitė Jūratė

   

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

Mauricas Virginijus

   

technologijos, braižyba

vyresnysis mokytojas

Meškauskas Zigmantas

   

fizika

mokytojas metodininkas

Meškauskienė Dijana

   

istorija, pilietiškumo pagrindai

mokytojas metodininkas

Mickevičienė Zita

   

matematika

mokytojas metodininkas

Milaknienė Asta

   

vokiečių kalba

vyresnysis mokytojas

Milevičienė Aneta

   

anglų kalba

vyresnysis mokytojas

Misiūnienė Valerija

   

rusų kalba

mokytojas metodininkas

Navickas Arūnas

   

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

Pernavienė Liudmila

   

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

Petkevičienė Rima

   

ekonomika ir verslumas

vyresnysis mokytojas

Pranckūnienė Rasa

   

fizika

mokytojas metodininkas

Prascienienė Ramutė

   

lietuvių kalba ir literatūra

mokytojas metodininkas

Ramanauskas Stepas

   

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

Ramanauskienė Danutė

   

chemija

mokytojas metodininkas

Rimšienė Loreta

   

technologijos

mokytojas metodininkas

Saniukienė Rasa

   

lietuvių kalba ir literatūra

mokytojas metodininkas

Spundzevičienė Dalia

   

biologija

mokytojas metodininkas

Stalemėkaitė Jolanta

   

anglų kalba

mokytojas metodininkas

Stalionienė Rita

   

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnysis mokytojas

Stalionienė Vida

   

fizika

mokytojas metodininkas

Stanišauskienė Renata

   

geografija

vyresnysis mokytojas

Šarkauskienė Rita

   

matematika

mokytojas metodininkas

Ščiuplienė Danguolė

   

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

   

geografija, pilietiškumo pagrindai

mokytojas metodininkas

Tigrūdis Antanas

   

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

Vagonė Inga

   

dailė, technologijos

mokytojas metodininkas

Valantinavičienė Alina

   

psichologija, dorinis ugdymas (etika)

mokytojas

Valentienė Rima

   

chemija

mokytojas metodininkas

Vasiljevas Jevgenijus

   

fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

Viduolienė Ona

   

psichologija

mokytojas

Vilkauskienė Aina

   

biologija

mokytojas metodininkas

Vogulienė Violeta

   

rusų kalba

vyresnysis mokytojas

Zadorožnienė Margarita

   

geografija

mokytojas metodininkas

Žiaugrienė Inga

   

lietuvių kalba ir literatūra

vyresnysis mokytojas