SVARBI INFORMACIJA

2020 m. lapkričio 9 d. - 2020 m. lapkričio 29 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje ugdymas organizuojamas mišriu ugdymo proceso organizavimo būdu, derinant kas savaitę nuotolinį mokymą su kasdieniu:
● 2020 m. lapkričio 9-13 d. - III-IV klasėms (kontaktinis mokymas);
● 2020 m. lapkričio 16-20 d. – I klasėms (kontaktinis mokymas);
● 2020 m. lapkričio 23-27 d. - II klasėms (kontaktinis mokymas).
(įsakymo nuoroda)

ĮSAKYMAS
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos
Senųjų Rūmų padalinyje taikymo

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. AV-1230
Rokiškis (skaityti įsakymą)

Informacija eksternams

Dėl pasirinktų brandos egzaminų perlaikymo 2021 m. pagrindinėje sesijoje prašome kreiptis į pavaduotoją Jolantą Juodinytę (Gimnazijos Senieji rūmai). Su savimi turėti asmens dokumentą, brandos atestatą ir dokumentą, liudijantį apie sumokėtą įmoką (kvitą, pervedimo patvirtinimą ar pan.).
Eksternas už kiekvieną pasirinktą brandos egzaminą moka po 14,48€. Mokėti pavedimu į Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sąskaitą LT 947182800000142692 (įstaigos kodas 302843970; AB Šiaulių banko kodas 71828). Kontaktai informacijai gauti ir perduoti: Tel. 8 458 51593; E-paštas rastine@rvg.lt

Klasės

Rokiškio Juozo Tumo-Važganto gimnazijos 2020 - 2021 m.m. klasės vadovai

Klasė             Klasės vadovas                       Klasė             Klasės vadovas
I a klasė             Aneta Milevičienė                       III a klasė             Jolanta Augulienė
I b klasė             Vida Stalionienė                       III b klasė             Rasa Saniukienė
I c klasė             Liuda Pernavienė                       III c klasė              Rima Petkevičienė
I d klasė             Jūratė Matiukaitė                       III d klasė              Rita Kairelytė-Milaknienė
I e klasė             Egidijus Kundrotas                       IV a klasė              Sigutė Letukienė
II a klasė             Renata Stanišauskienė                       IV b klasė              Dalytė Golubeckienė
II b klasė             Linas Augulis                       IV c klasė              Ramutė Prascienienė
II c klasė             Diana Černiuvienė                       IV d klasė              Margarita Zadorožnienė
II d klasė             Stepas Ramanauskas                       IV e klasė              Antanas Tigrūdis
II e klasė             Danguolė Ščiuplienė                                      
II f klasė             Violeta Vogulienė                                      

Informacija atnaujinta 2020.09.17
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Vagonė